CONTACTAR | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | AMB ESTILS

Logotip

Tràmits i gestions

Categoria:
 1. Alta en el padró d’habitants i canvi de domicili
  Sol·licitar la inscripció en el padró municipal d’habitants de les persones que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a Montornès del Vallès. En cas de dubte o consulta Oficina d'Atenció …
 2. Alta en el Registre municipal d'entitats i d'associacions ciutadanes
  Aquest tràmit permet inscriure una associació o entitat en el Registre Municipal d'Entitats i d’Associacions Ciutadanes de Montornès. En cas de dubte o consulta Departament de Participació Ciutadana …
 3. Alta o baixa en el cens municipal de torres de refrigeració i condensadors evaporatius
  Les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors evaporatius, i les empreses instal·ladores han de notificar a l’Ajuntament, abans de la seva posada en marxa, el nombre i les …
 4. Autorització / comunicació per fer foc
  ATENCIÓ: El passat 9 d’abril l’Estat va publicar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022). L’article 27.3 diu: "Amb caràcter …
 5. Autorització o revocació de l’autorització per a la notificació electrònica
  El tràmit serveix per donar consentiment exprés per rebre les notificacions dels actes a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, podrà tenir caràcter general per tots …
 6. Baixa del Registre municipal d'entitats i d'associacions ciutadanes
  Podran ser donades de baixa al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes les entitats i associacions que es dissolguin i les que ho sol·licitin de forma expressa. En cas de dubte o …
 7. Baixa o modificació de dades al cens d’animals de companyia
  Donar de baixa un animal inscrit al cens municipal d’animals de companyia (per canvi de municipi o mort de l’animal) o modificar les seves dades (canvi d’adreça dins el mateix municipi, canvi de …
 8. Baixa temporal o definitiva del Complex Esportiu Municipal Les vernedes
  La baixa definitiva o la baixa temporal per motius justificats, s'ha de sol·licitar al CEM Les vernedes. En el cas de la baixa temporal, a més, caldrà lliurar un document acreditatiu original de l’…
 9. Canvi de quota i/o modificació de dades bancàries d'abonats/ades del Complex Esportiu Municipal Les vernedes
  Abonats/ades que hagin de modificar les dades bancàries o vulguin canviar la modalitat de quota.  
 10. Casament civil
  Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament.  Qualsevol parella major d’edat o major de 16 anys emancipada pot sol·licitar celebrar el seu casament civil a l'Ajuntament de …
 11. Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
  Sol·licitud per demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde o regidor) o un tècnic municipal.
 12. Comunicació d'actuacions d'urgència
  Resten subjectes a aquests tipus de comunicació les obres puntuals que s’han d’executar amb caràcter urgent i imminent per tal d’evitar danys a les persones o als béns, així com les obres de …
 13. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
  Per a les activitats econòmiques, incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d'…
 14. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
  Per a les activitats econòmiques incloses a l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. Mitjançant la comunicació d’inici i modificació substancial d’…
 15. Comunicació d'obres prèvia
  Comunicació que es fa a l'Ajuntament amb anterioritat a l'execució de les actuacions, obres i instal·lacions que no requereixen de projecte segons la LOE ni de projecte tècnic segons l'article 34 …
 16. Comunicació d'obres prèvia simplificada
  Comunicació que es fa a l'Ajuntament amb anterioritat a l'execució de les actuacions, obres i instal·lacions que no requereixen de projecte segons la LOE ni de projecte tècnic segons l'article 34 …
 17. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
  La sol·licitud de canvi de nom comporta la transmissió de la llicència o autorització entre l'antic i el nou titular, sense que produeixi modificacions respecte a la llicència anterior i que no …
 18. Comunicació d’ús o primera ocupació
  La comunicació d’ús o primera ocupació juntament amb la documentació completa permet verificar les condicions d’habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma o per nova …
 19. Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
  És el règim d’intervenció a través de la qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari ho posa en coneixement de l’Ajuntament i …
 20. Comunicació prèvia per a l'exercici d'activitats (Annex III)
  La sol·licitud de llicència municipal d'activitats en règim de comunicació prèvia  juntament amb la documentació requerida completa comporta l’inici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat …
 21. Comunicació prèvia per a l'exercici d'activitats sotmeses al reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
  La sol·licitud de llicència municipal d'activitats en règim de comunicació prèvia  juntament amb la documentació requerida completa comporta l’inici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat …
 22. Declaració responsable en matèria de salut alimentària
  És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits …
 23. Devolució de la fiança per obres
  Comporta la tramitació d'un expedient per retornar la fiança un cop comprovat que s'han complert les disposicions contingudes en el decret 201/94, de 26 de juliol, modificat pel decret 161/2001, de …
 24. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre - Matriculació
  Els alumnes admesos després d’haver fet la prematrícula han de formalitzar la matrícula en el període establert. Els alumnes que no hagin fet la prematrícula es podran matricular sempre i que quedin …
 25. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre - Preinscripció
  L'alumnat que es vulguin matricular hauran d’haver fet el tràmit de preinscripció.  En cas de dubte o consulta: Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre Carrer de Can Parera, 36 (3a planta)…
 26. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre - Sol·licitud de bonificació
  Per a la concessió d’aquesta bonificació es tindrà en compte la situació econòmica i familiar de la persona sol·licitant. En cada cas es demanarà la documentació justificativa per aplicar el barem …
 27. Exercici del dret de rectificació de les dades personals
  Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació total o parcial de les dades personals inexactes o incompletes.  En el cas que s'hagi realitzat la comunicació de les seves dades personals a …
 28. Exercici del dret de supressió de les dades personals
  Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió total o parcial de dades quan concorri alguna de  les següents circumstàncies: Les dades ja no siguin necessàries en relació a la finalitat per a la …
 29. Exercici del dret d’accés a les dades personals
  Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l’Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat …
 30. Exercici del dret d’oposició al tractament de les dades personals
  Sol·licitar que no es porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que s'aturi per motius relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es realitzi per l'…
Pàgina 1 de 5 Següent
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona