CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | AMB ESTILS

Logotip

Tràmits i gestions

Categoria:
 1. Alta en el padró d’habitants i canvi de domicili
  Sol·licitar la inscripció en el padró municipal d’habitants de les persones que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a Montornès del Vallès. En cas de dubte o consulta Oficina d'Atenció …
 2. Alta en el Registre municipal d'entitats i d'associacions ciutadanes
  Aquest tràmit permet inscriure una associació o entitat en el Registre Municipal d'Entitats i d’Associacions Ciutadanes de Montornès. En cas de dubte o consulta Departament de Participació Ciutadana …
 3. Alta o baixa en el cens municipal de torres de refrigeració i condensadors evaporatius
  Les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors evaporatius, i les empreses instal·ladores han de notificar a l’Ajuntament, abans de la seva posada en marxa, el nombre i les …
 4. Autorització / comunicació per fer foc
  Del 15 de març al 15 d'octubre, per fer foc s’ha de demanar autorització segons el formulari normalitzat a l’oficina comarcal del DARP i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya …
 5. Autorització o revocació de l’autorització per a la notificació electrònica
  El tràmit serveix per donar consentiment exprés per rebre les notificacions dels actes a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, podrà tenir caràcter general per tots …
 6. Baixa del Registre municipal d'entitats i d'associacions ciutadanes
  Podran ser donades de baixa al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes les entitats i associacions que es dissolguin i les que ho sol·licitin de forma expressa. En cas de dubte o …
 7. Baixa o modificació de dades al cens d’animals de companyia
  Donar de baixa un animal inscrit al cens municipal d’animals de companyia (per canvi de municipi o mort de l’animal) o modificar les seves dades (canvi d’adreça dins el mateix municipi, canvi de …
 8. Baixa temporal o definitiva del Complex Esportiu Municipal Les vernedes
  La baixa definitiva o la baixa temporal per motius justificats, s'ha de sol·licitar al CEM Les vernedes. En el cas de la baixa temporal, a més, caldrà lliurar un document acreditatiu original de l’…
 9. Canvi de quota i/o modificació de dades bancàries d'abonats/ades del Complex Esportiu Municipal Les vernedes
  Abonats/ades que hagin de modificar les dades bancàries o vulguin canviar la modalitat de quota.  
 10. Casament civil
  Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament.  Qualsevol parella major d’edat o major de 16 anys emancipada pot sol·licitar celebrar el seu casament civil a l'Ajuntament de …
 11. Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
  Sol·licitud per demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde o regidor) o un tècnic municipal.
 12. Comunicació d'actuacions d'urgència
  Resten subjectes a aquests tipus de comunicació les obres puntuals que s’han d’executar amb caràcter urgent i imminent per tal d’evitar danys a les persones o als béns, així com les obres de …
 13. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
  Per a les activitats econòmiques, incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d'…
 14. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
  Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'…
 15. Comunicació d'obres excloses de llicència (Comunicació prèvia d'obres menors)
  Resten subjectes al règim de comunicació les obres interiors que no comportin cap canvi en les obertures, els murs, els pilars i els sostres, com tampoc en la distribució interior de l’edifici. La …
 16. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
  La sol·licitud de canvi de nom comporta la transmissió de la llicència o autorització entre l'antic i el nou titular, sense que produeixi modificacions respecte a la llicència anterior i que no …
 17. Comunicació d’ús o primera ocupació
  La comunicació d’ús o primera ocupació juntament amb la documentació completa permet verificar les condicions d’habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma o per nova …
 18. Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
  És el règim d’intervenció a través de la qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari ho posa en coneixement de l’Ajuntament i …
 19. Comunicació prèvia per a l'exercici d'activitats (Annex III)
  La sol·licitud de llicència municipal d'activitats en règim de comunicació prèvia  juntament amb la documentació requerida completa comporta l’inici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat …
 20. Comunicació prèvia per a l'exercici d'activitats sotmeses al reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
  La sol·licitud de llicència municipal d'activitats en règim de comunicació prèvia  juntament amb la documentació requerida completa comporta l’inici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat …
 21. Declaració responsable en matèria de salut alimentària
  És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits …
 22. Devolució de la fiança per obres
  Comporta la tramitació d'un expedient per retornar la fiança un cop comprovat que s'han complert les disposicions contingudes en el decret 201/94, de 26 de juliol, modificat pel decret 161/2001, de …
 23. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre - Matriculació
  Els alumnes admesos després d’haver fet la prematrícula han de formalitzar la matrícula en el període establert. Els alumnes que no hagin fet la prematrícula es podran matricular sempre i que quedin …
 24. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre - Preinscripció
  Els alumnes que es volen matricular han d’haver fet el tràmit de preinscripció i haver estat admesos. Per al curs 2020-21 serà de l'1 al 21 de juny. En cas de dubte o consulta (A CAUSA DE LA SITUACIÓ…
 25. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre - Sol·licitud de bonificació
  Per a la concessió d’aquesta bonificació es tindrà en compte la situació econòmica i familiar de la persona sol·licitant. En cada cas es demanarà la documentació justificativa per aplicar el barem …
 26. Exercici del dret de rectificació de les dades personals
  Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació total o parcial de les dades personals inexactes o incompletes.  En el cas que s'hagi realitzat la comunicació de les seves dades personals a …
 27. Exercici del dret de supressió de les dades personals
  Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió total o parcial de dades quan concorri alguna de  les següents circumstàncies: Les dades ja no siguin necessàries en relació a la finalitat per a la …
 28. Exercici del dret d’accés a les dades personals
  Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l’Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat …
 29. Exercici del dret d’oposició al tractament de les dades personals
  Sol·licitar que no es porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que s'aturi per motius relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es realitzi per l'…
 30. Finestreta única - Presentació de documents adreçats a altres administracions
  Les persones interessades poden presentar a l’OAC de l’Ajuntament els escrits, sol·licituds i comunicacions adreçats als òrgans de l’Administració general de l’Estat, de l’Administració de la …
Pàgina 1 de 5 Següent
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona