CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Capçalera Torre Telègraf verd

Tràmits i gestions

Categoria:
 1. Alta en el cens municipal de torres de refrigeració i condensadors evaporatius
  Les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors evaporatius, i les empreses instal·ladores han de notificar a l’Ajuntament, abans de la seva posada en marxa, el nombre i les …
 2. Alta en el padró d’habitants i canvi de domicili
  Sol·licitar la inscripció en el padró municipal d’habitants de les persones que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a Montornès del Vallès. En cas de dubte o consulta Oficina d'Atenció …
 3. Autorització / comunicació per fer foc
  Degut a les condicions meteorològiques adverses d’aquest hivern s’avança la prohibició per a activitats de risc. Del 15 de febrer al 31 d’octubre, per fer foc s’ha de demanar autorització segons el …
 4. Baixa o modificació de dades al cens d’animals de companyia
  Donar de baixa un animal inscrit al cens municipal d’animals de companyia (per canvi de municipi o mort de l’animal) o modificar les seves dades (canvi d’adreça dins el mateix municipi, canvi de …
 5. Baixa temporal o definitiva del Complex Esportiu Municipal Les vernedes
  La baixa definitiva o la baixa temporal per motius justificats, s'ha de sol·licitar mitjançant el formulari polivalent CEM Les vernedes. En el cas de la baixa temporal, a més, caldrà lliurar un …
 6. Canvi de quota i/o modificació de dades bancàries d'abonats/ades del Complex Esportiu Municipal Les vernedes
  Els abonats/ades que hagin de modificar les dades bancàries o vulguin canviar la modalitat de quota, han d'omplir el formulari polivalent CEM Les vernedes.  
 7. Casament civil
  Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament.  Qualsevol parella major d’edat o major de 16 anys emancipada pot sol·licitar celebrar el seu casament civil a l'Ajuntament de …
 8. Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
  Sol·licitud per demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde o regidor) o un tècnic municipal. En cas de dubte o consulta Ajuntament de Montornès del Vallès  Oficina d'Atenció Ciutadana (…
 9. Comunicació d'actuacions d'urgència
  Resten subjectes a aquests tipus de comunicació les obres puntuals que s’han d’executar amb caràcter urgent i imminent per tal d’evitar danys a les persones o als béns, així com les obres de …
 10. Comunicació d'obres excloses de llicència (Comunicació prèvia d'obres menors)
  Resten subjectes al règim de comunicació les obres interiors que no comportin cap canvi en les obertures, els murs, els pilars i els sostres, com tampoc en la distribució interior de l’edifici. La …
 11. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
  La sol·licitud de canvi de nom comporta la transmissió de la llicència o autorització entre l'antic i el nou titular, sense que produeixi modificacions respecte a la llicència anterior i que no …
 12. Comunicació d’ús o primera ocupació
  La comunicació d’ús o primera ocupació juntament amb la documentació completa permet verificar les condicions d’habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma o per nova …
 13. Comunicació prèvia d'obertura d'activitats innòcues
  La sol·licitud de llicència municipal d'activitats en règim de comunicació prèvia juntament amb la documentació requerida completa comporta l’inici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat de …
 14. Comunicació prèvia per a l'exercici d'activitats (Annex III)
  La sol·licitud de llicència municipal d'activitats en règim de comunicació prèvia  juntament amb la documentació requerida completa comporta l’inici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat …
 15. Comunicació prèvia per a l’exercici d'activitats sotmeses al reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
  La sol·licitud de comunicació prèvia per a l’exercici d'activitats sotmeses al reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, juntament amb tota la documentació requerida completa …
 16. Declaració responsable d'obertura
  Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’…
 17. Declaració responsable en matèria de salut alimentària
  És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits …
 18. Devolució de la fiança per obres
  Comporta la tramitació d'un expedient per retornar la fiança un cop comprovat que s'han complert les disposicions contingudes en el decret 201/94, de 26 de juliol, modificat pel decret 161/2001, de …
 19. Finestreta única - Presentació de documents adreçats a altres administracions
  Les persones interessades poden presentar a l’OAC de l’Ajuntament els escrits, sol·licituds i comunicacions adreçats als òrgans de l’Administració general de l’Estat, de l’Administració de la …
 20. Inscripció a l'espai infantil de La Peixera
  La inscripció dóna accés a l’espai lúdic adreçat a infants de 4 a 10 anys del Centre Infantil La Peixera. Funciona de dilluns a divendres en horari de tarda. En cas de dubte o consulta Centre …
 21. Inscripció activitats complementàries Complex Esportiu Municipal Les vernedes
  El Complex Esportiu Municipal (CEM) Les vernedes ofereix com activitats complementàries cursos de natació i altres cursos no aquàtics, també es preveu la realització de campus esportius especials …
 22. Inscripció al Casal d'Estiu Municipal
  El Casal d'estiu és una proposta educativa en el temps de lleure, en què els infants aprenen a respectar, compartir, estimar i descobrir tot des d’una vessant lúdica. Jugant s’aprèn! Durant el dia a …
 23. Inscripció al Casal esportiu municipal
  El Casal Esportiu del Complex Esportiu Municipal Les vernedes s’organitza en el marc d’activitats estivals que proposa l’Ajuntament de Montornès del Vallès. Totes les activitats del casal esportiu …
 24. Inscripció al Casal municipal de pàdel
  El Casal de Pàdel s'incorpora l'any 2018 com un nou servei en el marc d’activitats estivals dirigides per l’Ajuntament de Montornès del Vallès. Totes les activitats del casal de pàdel es realitzaran …
 25. Inscripció al cens municipal d’animals de companyia
  L'Ajuntament de Montornès del Vallès té un cens municipal d’animals de companyia. Les inscripcions es fan a través d’un programa informàtic en línia amb la Generalitat de Catalunya. A cada …
 26. Inscripció al Pla de Transició al Treball
  Per formalitzar la inscripció al curs del PTT, cal haver realitzat la preinscripció prèviament. El període de preinscripció s’estableix al mes de maig. En cas de dubte o consulta Pla de Transició al …
 27. Inscripció als cursos, tallers, seminaris i activitats del Centre Juvenil Satèl·lit
  La inscripció dóna accés a la programació de propostes trimestrals del Centre Juvenil Satèl·lit En cas de dubte o consulta Centre Juvenil Satèl·lit  C. de la Llibertat, 10 Tel. 93 572 39 39 joventut@…
 28. Inscripció als tallers i activitats del Casal de Cultura de Montornès
  La inscripció és un requisit imprescindible per poder accedir als tallers i activitats del Casal de Cultura, i s’han de formalitzar en els terminis establerts pel centre. No es reserven places d’una …
 29. Inscripció d’associacions en el Registre municipal d'entitats i d'associacions ciutadanes
  L’Ajuntament disposa d’un Registre municipal d'entitats i d'associacions ciutadanes. El fet d'estar inscrit al registre permet a l'associació poder prendre part a les convocatòries de subvencions …
 30. Inscripció en el Registre municipal d’unions civils
  Tenen accés a aquest registre les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones, siguin o no del mateix sexe. En cas de dubte o consulta Ajuntament de Montornès del Vallès …
Pàgina 1 de 4 Següent
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona