CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip

Tràmits i gestions

Categoria:
 1. Alta en el padró d’habitants i canvi de domicili
  Sol·licitar la inscripció en el padró municipal d’habitants de les persones que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a Montornès del Vallès. En cas de dubte o consulta Oficina d'Atenció …
 2. Alta o baixa en el cens municipal de torres de refrigeració i condensadors evaporatius
  Les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors evaporatius, i les empreses instal·ladores han de notificar a l’Ajuntament, abans de la seva posada en marxa, el nombre i les …
 3. Autorització / comunicació per fer foc
  Del 15 de març al 15 d'octubre, per fer foc s’ha de demanar autorització segons el formulari normalitzat a l’oficina comarcal del DARP i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya …
 4. Autorització o revocació de l’autorització per a la notificació electrònica
  El tràmit serveix per donar consentiment exprés per rebre les notificacions dels actes a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, podrà tenir caràcter general per tots …
 5. Baixa o modificació de dades al cens d’animals de companyia
  Donar de baixa un animal inscrit al cens municipal d’animals de companyia (per canvi de municipi o mort de l’animal) o modificar les seves dades (canvi d’adreça dins el mateix municipi, canvi de …
 6. Baixa temporal o definitiva del Complex Esportiu Municipal Les vernedes
  La baixa definitiva o la baixa temporal per motius justificats, s'ha de sol·licitar mitjançant el formulari polivalent CEM Les vernedes. En el cas de la baixa temporal, a més, caldrà lliurar un …
 7. Canvi de quota i/o modificació de dades bancàries d'abonats/ades del Complex Esportiu Municipal Les vernedes
  Els abonats/ades que hagin de modificar les dades bancàries o vulguin canviar la modalitat de quota, han d'omplir el formulari polivalent CEM Les vernedes.  
 8. Casament civil
  Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament.  Qualsevol parella major d’edat o major de 16 anys emancipada pot sol·licitar celebrar el seu casament civil a l'Ajuntament de …
 9. Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
  Sol·licitud per demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde o regidor) o un tècnic municipal.
 10. Comunicació d'actuacions d'urgència
  Resten subjectes a aquests tipus de comunicació les obres puntuals que s’han d’executar amb caràcter urgent i imminent per tal d’evitar danys a les persones o als béns, així com les obres de …
 11. Comunicació d'obres excloses de llicència (Comunicació prèvia d'obres menors)
  Resten subjectes al règim de comunicació les obres interiors que no comportin cap canvi en les obertures, els murs, els pilars i els sostres, com tampoc en la distribució interior de l’edifici. La …
 12. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
  La sol·licitud de canvi de nom comporta la transmissió de la llicència o autorització entre l'antic i el nou titular, sense que produeixi modificacions respecte a la llicència anterior i que no …
 13. Comunicació d’ús o primera ocupació
  La comunicació d’ús o primera ocupació juntament amb la documentació completa permet verificar les condicions d’habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma o per nova …
 14. Comunicació prèvia d'obertura d'activitats innòcues
  La sol·licitud de llicència municipal d'activitats en règim de comunicació prèvia juntament amb la documentació requerida completa comporta l’inici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat de …
 15. Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
  És el règim d’intervenció a través de la qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari ho posa en coneixement de l’Ajuntament i …
 16. Comunicació prèvia per a l'exercici d'activitats (Annex III)
  La sol·licitud de llicència municipal d'activitats en règim de comunicació prèvia  juntament amb la documentació requerida completa comporta l’inici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat …
 17. Comunicació prèvia per a l'exercici d'activitats sotmeses al reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
  La sol·licitud de llicència municipal d'activitats en règim de comunicació prèvia  juntament amb la documentació requerida completa comporta l’inici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat …
 18. Declaració responsable d'obertura
  Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’…
 19. Declaració responsable en matèria de salut alimentària
  És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits …
 20. Devolució de la fiança per obres
  Comporta la tramitació d'un expedient per retornar la fiança un cop comprovat que s'han complert les disposicions contingudes en el decret 201/94, de 26 de juliol, modificat pel decret 161/2001, de …
 21. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre - Matriculació
  Els alumnes admesos després d’haver fet la prematrícula han de formalitzar la matrícula en el període establert. Els alumnes que no hagin fet la prematrícula es podran matricular sempre i que quedin …
 22. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre - Preinscripció
  Els alumnes que es volen matricular han d’haver fet el tràmit de preinscripció i haver estat admesos. Per al curs 2020-21 serà de l'1 al 21 de juny. En cas de dubte o consulta (A CAUSA DE LA SITUACIÓ…
 23. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre - Sol·licitud de bonificació
  Per a la concessió d’aquesta bonificació es tindrà en compte la situació econòmica i familiar de la persona sol·licitant. En cada cas es demanarà la documentació justificativa per aplicar el barem …
 24. Exercici del dret de rectificació de les dades personals
  Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació total o parcial de les dades personals inexactes o incompletes.  En el cas que s'hagi realitzat la comunicació de les seves dades personals a …
 25. Exercici del dret de supressió de les dades personals
  Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió total o parcial de dades quan concorri alguna de  les següents circumstàncies: Les dades ja no siguin necessàries en relació a la finalitat per a la …
 26. Exercici del dret d’accés a les dades personals
  Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l’Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat …
 27. Exercici del dret d’oposició al tractament de les dades personals
  Sol·licitar que no es porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que s'aturi per motius relacionats amb la seva situació particular quan el tractament es realitzi per l'…
 28. Finestreta única - Presentació de documents adreçats a altres administracions
  Les persones interessades poden presentar a l’OAC de l’Ajuntament els escrits, sol·licituds i comunicacions adreçats als òrgans de l’Administració general de l’Estat, de l’Administració de la …
 29. Inscripció activitats complementàries Complex Esportiu Municipal Les vernedes
  El Complex Esportiu Municipal (CEM) Les vernedes ofereix com activitats complementàries cursos de natació i altres cursos no aquàtics, també es preveu la realització de campus esportius especials …
 30. Inscripció al cens municipal d’animals de companyia
  L'Ajuntament de Montornès del Vallès té un cens municipal d’animals de companyia. Les inscripcions es fan a través d’un programa informàtic en línia amb la Generalitat de Catalunya. A cada …
Pàgina 1 de 5 Següent
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona