CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Portada > Ajuntament - Seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Descripció

És el règim d’intervenció a través de la qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable. 

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari següents: 

 • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars
 • Els que siguin d’interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d’establiment de concurrència pública
 • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectables públics i activitats recreatives. 

La documentació a aportar és la següent: 

 1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
  - Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots el poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  - Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització, segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost.
 2. En el mateix formulari s’ha d’indicar el contingut mínim següent:
  - Identificació dels tipus d’espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari.
  - Data o dates i horari previst per a la realització.
  - Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
  - Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se’ls oferiran.
  - Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d’accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.
  - Identificació de la persona o persones titulars de l’establiment, recinte o espai obert, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, i document que expressi la seva conformitat amb l’espectacle públic o amb activitat recreativa projectats. 

Requisits previs

Seran requisits previs a la presentació d’aquesta comunicació els següents: 

 1. Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.
 2. Haver abonat la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
 3. Presentar el pla d’autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció – Hermes, si cal, d’acord amb el que disposa el Decret 30/2015, i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat, en els casos següents:
  - Que l’activitat es trobi inclosa a l’annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
  - Que l’activitat es realitzi en un centre, establiment, instal·lació o dependència que disposi d’autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. 

Període tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment

Termini sol·licitud

La comunicació prèvia es presenta abans d’iniciar l’espectacle públic o activitat recreativa

Temps de resolució

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari o el seu representant legal. En aquest darrer cas, s’ha de presentar la representació amb la qual s’actua.

Preu de la tramitació

El previst en les ordenances fiscals següents:

En cas de dubte o consulta

Àrea del Territori (2a planta Ajuntament) 
Av. de la Llibertat, 2 
Telèfon: 93 572 11 70 (ext. 1)
Visites a concertar amb l'enginyer tècnic i amb l’arquitecta els dilluns d'11.30 h a 14 h

L'atenció serà únicament telefònica, en cas que necessiteu atenció presencial demaneu cita prèvia

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Oficina d'Atenció Ciutadana
Carrer de Sant Isidre, 11-13
Cal demanar cita prèvia.
Telèfon: 93 572 11 70 
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h. Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Oficina d'Atenció Ciutadana del Barri
Carrer Hermanas de la Virgen Niña, 2
Cal demanar cita prèvia
Telèfon: 93 568 81 27
Horari: dilluns, dimecres i dijous, de 8:30 a 15 h. Dimarts de 17 a 19 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): dilluns, dimecres i dijous de 8 a 15 h

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona