CONTACTAR | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Portada > Ajuntament - Seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Descripció

És el règim d’intervenció a través de la qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable. 

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari següents: 

 • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars
 • Els que siguin d’interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d’establiment de concurrència pública
 • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectables públics i activitats recreatives. 

La documentació a aportar és la següent: 

 1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
  - Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots el poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  - Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització, segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost.
 2. En el mateix formulari s’ha d’indicar el contingut mínim següent:
  - Identificació dels tipus d’espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari.
  - Data o dates i horari previst per a la realització.
  - Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
  - Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se’ls oferiran.
  - Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d’accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.
  - Identificació de la persona o persones titulars de l’establiment, recinte o espai obert, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, i document que expressi la seva conformitat amb l’espectacle públic o amb activitat recreativa projectats. 

Requisits previs

Seran requisits previs a la presentació d’aquesta comunicació els següents: 

 1. Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.
 2. Haver abonat la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
 3. Presentar el pla d’autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció – Hermes, si cal, d’acord amb el que disposa el Decret 30/2015, i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat, en els casos següents:
  - Que l’activitat es trobi inclosa a l’annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
  - Que l’activitat es realitzi en un centre, establiment, instal·lació o dependència que disposi d’autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. 

Període tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment

Termini sol·licitud

La comunicació prèvia es presenta abans d’iniciar l’espectacle públic o activitat recreativa

Temps de resolució

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari o el seu representant legal. En aquest darrer cas, s’ha de presentar la representació amb la qual s’actua.

Preu de la tramitació

El previst en les ordenances fiscals següents:

En cas de tenir dret a les bonificacions establertes a les ordenances fiscals anteriors, es tindrà que justificar a l'expedient i realitzar la petició complimentant el formulari sol.licitud de bonificacions d'impostos i taxes, que figura a l'apartat de documentació complementària

En cas de dubte, consulta o concertar visita amb els tècnics

Telèfon 93 572 11 70 (ext.1)

L'horari d'atenció de l'enginyer tècnic i de l’arquitecta tècnica és el dilluns de 9 a 13:30 h. 

L'atenció serà únicament telefònica, en cas que necessiteu atenció presencial demaneu cita prèvia que es realitzarà a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer Sant Isidre, 11-13. 

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

S'haurà d'adjuntar al formulari la sol.licitud de bonificacions d'impostos i taxes, si s'escau.

Iniciar el tràmit

Presencialment

Oficina d'Atenció Ciutadana
Carrer de Sant Isidre, 11-13
Cal demanar cita prèvia.
Telèfon: 93 572 11 70 
Horari: de dilluns a divendres, de 8:30 a 15 h. Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Oficina d'Atenció Ciutadana del Barri
Carrer Hermanas de la Virgen Niña, 2
Cal demanar cita prèvia
Telèfon: 93 568 81 27
Horari: dilluns, dimecres i dijous, de 8:30 a 15 h. Dimarts de 17 a 19 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): dilluns, dimecres i dijous de 8 a 15 h

Documentació complementària

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona