CONTACTAR | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip

Urbanisme i territori

Mostrar:

Categoria:
 1. Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’Escola Palau Ametlla
  Es publica el Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’Escola Palau Ametlla. Aquest projecte ha estat aprovat inicialment el 14 de desembre de 2022 per acord de la Junta de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 2. Projecte executiu millora del bombament d’aigües pluvials del pas inferior del carrer de les Tres Creus de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte executiu millora del bombament d’aigües pluvials del pas inferior del carrer de les Tres Creus de Montornès del Vallès. Aquest projecte ha estat aprovat inicialment per la …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 3. Pla de verificació d'activitats comunicades
  Es publica el Pla de verificació d'activitats comunicades. Aquest Pla va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 6 d'octubre de 2022. L'anunci de l'aprovació inicial es va …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 4. Pla Especial d’usos en planta baixa
  Es publica el Pla Especial d’usos en planta baixa. Aquest Pla ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 26 d'octubre de 2022. L'anunci de l'aprovació inicial ha estat publicat al …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 5. Aprovació del Projecte tècnic per la substitució d’enllumenat existent del camp de futbol 11 i de la pista d’atletisme per enllumenat tipus led (TSAG2022/586)
  S’ha aprovat inicialment a la Junta de Govern Local de l'11 d'octubre de 2022 el Projecte tècnic per la substitució d’enllumenat existent del camp de futbol 11 i de la pista d’atletisme per …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 6. Projecte de reforma i rehabilitació funcional i energètica de l’escola Sant Sadurní.
  Es publica el Projecte de reforma i rehabilitació funcional i energètica de l’escola Sant Sadurní. Aquest projecte ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2022.…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 7. Aprovació inicial del Projecte de la renovació parcial de l’enllumenat públic de Montornès del Vallès
  Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 31 d’agost de 2022, s’ha aprovat inicialment el Projecte de la renovació parcial de l’enllumenat públic de Montornès del Vallès, alhora que s’acordava …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 8. Memòria valorada de les obres de millora per la construcció d'una zona d'ombrejat al parc infantil de la Plaça de Pau Picasso.
  Es publica la Memòria valorada de les obres de millora per la construcció d'una zona d'ombrejat al parc infantil de la Plaça de Pau Picasso. Aquesta Memòria va ser aprovada inicialment mitjançant el …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 9. Projecte d'Actuació Específica (PAE) per a l'ampliació de la deixalleria municipal de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, consistent en la millora i ampliació de la deixalleria municipal. Aquest projecte s'ha aprovat previament mitjanç…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 10. Aprovació revisió del Pla de Protecció contra Incendis Forestals (PPU) relatiu al nucli urbà (revisió franja perimetral) i a les Urbanitzacions de Can Boscarons de Dalt, El Telègraf, Casablanca Can Comes, El Castell, Carrer Ametller i Can Ametller
  El Ple, en sessió celebrada en data 2 de juny de 2022, ha aprovat per unanimitat, la revisió del  Pla de Protecció contra Incendis Forestals (PPU) relatiu al nucli urbà de Montornès del Vallès  (…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 11. Aprovació de la Modificació Puntal del PGOU reubicació sòls d'equipament dels polígons industrials Congost, parellada i Riera Marsà
  Es publica la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per a la reubicació dels sòls d'equipament dels polígons industrials Congost, Parellada i Riera Marsà a Montornès del Vallès, …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 12. Projecte tècnic renovació de les pistes de tennis municipals.
  Es publica l'anunci de l'aprovació inicial del Projecte tècnic renovació de les pistes de tennis municipals. Aquest projecte ha estat aprovat per la Junta de Govern Local d'11 de maig de 2022. L'…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 13. Projecte per la instal·lació d'una bomba de calor geotèrmica a l'edifici de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.
  Es publica l'anunci i el Projecte per la instal·lació d'una bomba de calor geotèrmica a l'edifici de l'Ajuntament de Montornès del Vallès. Aquest projecte va ser aprovar inicialment per la Junta de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 14. Projecte de millora de l'accessibilitat a l'escola Sant Sadurní.
  Es publica el Projecte de millora de l'accessibilitat a l'escola Sant Sadurní, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 4 de maig de 2022. Els anuncis de l'aprovació inicial han estat …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 15. Projecte d’urbanització del solar situat al carrer d'Antoni Puigvert, 16 (Unitat d'Actuació núm. 26) del barri Castell - Can Comas Nou.
  En data 6 d'abril de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del solar situat al carrer d'Antoni Puigvert, 16 (Unitat d'Actuació núm. 26) del barri Castell - …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 16. Projecte tècnic MODIFICAT per la instal·lació d’un ascensor per persones amb mobilitat reduïda al Poliesportiu
  Es publica el Projecte tècnic MODIFICAT per la instal·lació d’un ascensor per persones amb mobilitat reduïda al Poliesportiu Municipal redactat per Gemma Grau Huelves, aprovat inicialment en data 8 …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 17. Projecte de millora d'accessibilitat de l'escola Marinada de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte de millora de l'accessibilitat de l'escola Marinada de Montornès del Vallès. Aquest aprojecte es va aprovar inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de 16 de febrer …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 18. Operació jurídica complementària de la Unitat d'Actuació núm. 22 - Can Xec
  Es publica, sense dades personals, l'Operació Jurídica Complementària de la Unitat d'Actuació núm. 22 - Can Xec, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de 16 de febrer de 2022, per a la …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 19. Aprovació inicial Projecte d'arranjament del parc firal i els seus entorns
  En data 29 de desembre de 2021, per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar inicialment el Projecte d'arranjament del parc firal i els seus entorns. Els anuncis de l'aprovació inicial es …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 20. Aprovació projecte executiu modificat del mercat provisional (TSAG2021000690)
  En data 29/12/21 per acord de la Junta de Govern Local s'ha aprovat inicialment el Projecte executiu MODIFICAT del Mercat Provisional de Montornès Nord. Els anuncis de l'aprovació inicial han estat …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 21. Suspensió dels procediments de tramitació de llicències que tinguin per objecte l'obra i el canvi d'ús en planta baixa en l'àmbit delimitat
  Mitjançant acord del Ple de data 2 de desembre de 2021, es suspenen, durant el termini d’un any, els procediments de tramitació de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 22. Aprovació inicial Projecte MODIFICAT renovació paviment sintètic pista atletisme i gespa artificial camp de futbol 7
  En data 27/10/2021 per acord de la Junta de Govern Local s'ha aprovat inicialment el Projecte MODIFICAT de renovació del paviment sintètic de la pista d’atletisme i el de la gespa artificial del …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 23. Memòria valorada de les obres de millora de l’equipament escenotècnic del Teatre Margarida Xirgu (TSAG2021000387)
  En data  18 d’octubre de 2021 mitjançant decret núm. 20210001002821de la regidora delegada de l’Àrea del Territori s’ha aprovat inicialment la Memòria valorada d’obres de millora de l’equipament …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 24. APROVACIO DEL PROJECTE URBANITZACIO UA-14 BARRI CARRER AMETLLER TSAG2021000426
  En data 13 d’octubre de 2021 per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària,  s’ha aprovat inicialment el Projecte d'urbanització de la UA-14 - Carrer de l’Ametller. Els anuncis de l'…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 25. APROVACIO DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIO DE LA UNITAT D'ACTUACIO NUM. 14 - CARRER DE L'AMETLLER - TSAG2019000282
  En data 13 d’octubre de 2021 per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària,  s’ha aprovat inicialment el Projecte de Reparcel·lació de la UA-14 - Carrer de l’Ametller, redactat per l’…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 26. Aprovació del PPU NUCLI URBÀ (Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a les Urbanitzacions: Nucli Urbà)
  Es publica el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions i Nucli Urbà (ppu). Aquest projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 9 de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 27. Treballs d’excavació i consolidació a l’entorn del mur situat al sud de la torre del castell de Sant Miquel
  El projecte forma part de les actuacions per a la recuperació del Castell de Sant Miquel que es desenvolupen conjuntament amb l'Ajuntament de Vallromanes. El 10 de setembre de 2021 per decret …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 28. Projecte Tècnic de renovació del paviment sintètic de la pista d’atletisme i el de la gespa artificial del camp de futbol de la zona esportiva municipal les Vernedes a Montornès del Vallès
  Es publica el Projecte Tècnic de renovació del paviment sintètic de la pista d’atletisme i el de la gespa artificial del camp de futbol de la zona esportiva municipal les Vernedes a Montornès del …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 29. Memòria Valorada de les obres de millora de les zones d’ombrejat dels patis de l’escola Mogent
  Es publica la Memòria Valorada de les obres de millora de les zones d’ombrejat dels patis de l’escola Mogent. Aquest projecte ha estat aprovat inicialment pel decret 2021001002053 de 23 de juliol de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 30. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a l'àmbit del cementiri
  Es publica la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a l'àmbit del Cementiri municipal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 8 de setembre de 2022.…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
Pàgina 1 de 4 Següent
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona