CONTACTAR | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip

Urbanisme i territori

Mostrar:

Categoria:
 1. Projecte Executiu de renovació parcial de l'enllumenat públic de Montornès del Vallès. Fase 2
  En data  26 d’abril per acord de la Junta de govern Local s’ha aprovat inicialment el Projecte Executiu de renovació parcial de l'enllumenat públic de Montornès del Vallès, Fase 2, alhora que s’…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 2. Pla director del servei d'abastament d'aigua del municipi de Montornès del Vallès.
  Es publica el Pla director del servei d'abastament d'aigua del municipi de Montornès del Vallès. Aquest Pla ha estat aprovat inicialment pel Ple del 13 d'abril de 2023. Es sotmet al tràmit d'…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 3. Document "Correcció d’errades de l’OJC del Projecte de Reparcel·lació de la UA 22 - Can Xec.
  Es publica el document "Correcció d’errades de l’Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació de la UA 22 - Can Xec, aclariment i aportació de documentació demanada en la nota de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 4. Projecte modificat de condicionament dels pous de l’Ametller i del dipòsit regulador de Can Xec a Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte modificat de condicionament dels pous de l’Ametller i del dipòsit regulador de Can Xec a Montornès del Vallès, que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local d'1 …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 5. Pla d'Acció per l'energia sostenible i el clima de Montornès del Vallès (PAESC).
  Es publica el Pla d'Acció per l'energia sostenible i el clima de Montornès del Vallès (PAESC). Aquest Pla ha estat aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 2 de febrer de 2023. L'…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 6. Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’Escola Palau Ametlla
  Es publica el Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’Escola Palau Ametlla. Aquest projecte ha estat aprovat inicialment el 14 de desembre de 2022 per acord de la Junta de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 7. Projecte executiu millora del bombament d’aigües pluvials del pas inferior del carrer de les Tres Creus de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte executiu millora del bombament d’aigües pluvials del pas inferior del carrer de les Tres Creus de Montornès del Vallès. Aquest projecte es va aprovar inicialment per la Junta …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 8. Pla de verificació d'activitats comunicades
  Es publica el Pla de verificació d'activitats comunicades. Aquest Pla va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 6 d'octubre de 2022. L'anunci de l'aprovació inicial es va …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 9. Pla Especial d’usos en planta baixa
  Es publica el Pla Especial d’usos en planta baixa. Aquest Pla ha estat aprovat provisionalment pel Ple de 13 d'abril de 2023. Aquest Pla s'elevarà per a la seva aprovació definitiva a la Comissió d'…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 10. Aprovació del Projecte tècnic per la substitució d’enllumenat existent del camp de futbol 11 i de la pista d’atletisme per enllumenat tipus led (TSAG2022/586)
  S’ha aprovat inicialment a la Junta de Govern Local de l'11 d'octubre de 2022 el Projecte tècnic per la substitució d’enllumenat existent del camp de futbol 11 i de la pista d’atletisme per …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 11. Projecte de reforma i rehabilitació funcional i energètica de l’escola Sant Sadurní.
  Es publica el Projecte de reforma i rehabilitació funcional i energètica de l’escola Sant Sadurní. Aquest projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2022. …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 12. Aprovació inicial del Projecte de la renovació parcial de l’enllumenat públic de Montornès del Vallès
  Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 31 d’agost de 2022, s’ha aprovat inicialment el Projecte de la renovació parcial de l’enllumenat públic de Montornès del Vallès, alhora que s’acordava …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 13. Memòria valorada de les obres de millora per la construcció d'una zona d'ombrejat al parc infantil de la Plaça de Pau Picasso.
  Es publica la Memòria valorada de les obres de millora per la construcció d'una zona d'ombrejat al parc infantil de la Plaça de Pau Picasso. Aquesta Memòria va ser aprovada inicialment mitjançant el …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 14. Projecte d'Actuació Específica (PAE) per a l'ampliació de la deixalleria municipal de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, consistent en la millora i ampliació de la deixalleria municipal. Aquest projecte s'ha aprovat previament mitjanç…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 15. Aprovació revisió del Pla de Protecció contra Incendis Forestals (PPU) relatiu al nucli urbà (revisió franja perimetral) i a les urbanitzacions de Can Bosquerons de Dalt, El Telègraf, Casablanca - Can Comes, El Castell, carrer Ametller i l'Ametller
  El Ple, en sessió celebrada en data 2 de juny de 2022, ha aprovat per unanimitat, la revisió del  Pla de Protecció contra Incendis Forestals (PPU) relatiu al nucli urbà de Montornès del Vallès  (…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 16. Aprovació de la Modificació Puntal del PGOU reubicació sòls d'equipament dels polígons industrials Congost, parellada i Riera Marsà
  Es publica la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per a la reubicació dels sòls d'equipament dels polígons industrials Congost, Parellada i Riera Marsà a Montornès del Vallès, …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 17. Projecte tècnic renovació de les pistes de tennis municipals.
  Es publica l'anunci de l'aprovació inicial del Projecte tècnic renovació de les pistes de tennis municipals. Aquest projecte ha estat aprovat per la Junta de Govern Local d'11 de maig de 2022. L'…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 18. Projecte per la instal·lació d'una bomba de calor geotèrmica a l'edifici de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.
  Es publica l'anunci i el Projecte per la instal·lació d'una bomba de calor geotèrmica a l'edifici de l'Ajuntament de Montornès del Vallès. Aquest projecte va ser aprovar inicialment per la Junta de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 19. Projecte de millora de l'accessibilitat a l'escola Sant Sadurní.
  Es publica el Projecte de millora de l'accessibilitat a l'escola Sant Sadurní, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 4 de maig de 2022. Els anuncis de l'aprovació inicial han estat …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 20. Projecte d’urbanització del solar situat al carrer d'Antoni Puigvert, 16 (Unitat d'Actuació núm. 26) del barri Castell - Can Comas Nou.
  En data 6 d'abril de 2022 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del solar situat al carrer d'Antoni Puigvert, 16 (Unitat d'Actuació núm. 26) del barri Castell - …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 21. Projecte tècnic MODIFICAT per la instal·lació d’un ascensor per persones amb mobilitat reduïda al Poliesportiu
  Es publica el Projecte tècnic MODIFICAT per la instal·lació d’un ascensor per persones amb mobilitat reduïda al Poliesportiu Municipal redactat per Gemma Grau Huelves, aprovat inicialment en data 8 …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 22. Projecte de millora d'accessibilitat de l'escola Marinada de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte de millora de l'accessibilitat de l'escola Marinada de Montornès del Vallès. Aquest aprojecte es va aprovar inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de 16 de febrer …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 23. Operació jurídica complementària de la Unitat d'Actuació núm. 22 - Can Xec
  Es publica, sense dades personals, l'Operació Jurídica Complementària de la Unitat d'Actuació núm. 22 - Can Xec, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de 16 de febrer de 2022, per a la …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 24. Aprovació inicial Projecte d'arranjament del parc firal i els seus entorns
  En data 29 de desembre de 2021, per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar inicialment el Projecte d'arranjament del parc firal i els seus entorns. Els anuncis de l'aprovació inicial es …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 25. Aprovació projecte executiu modificat del mercat provisional (TSAG2021000690)
  En data 29/12/21 per acord de la Junta de Govern Local s'ha aprovat inicialment el Projecte executiu MODIFICAT del Mercat Provisional de Montornès Nord. Els anuncis de l'aprovació inicial han estat …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 26. Suspensió dels procediments de tramitació de llicències que tinguin per objecte l'obra i el canvi d'ús en planta baixa en l'àmbit delimitat
  Mitjançant acord del Ple de data 2 de desembre de 2021, es suspenen, durant el termini d’un any, els procediments de tramitació de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 27. Aprovació inicial Projecte MODIFICAT renovació paviment sintètic pista atletisme i gespa artificial camp de futbol 7
  En data 27/10/2021 per acord de la Junta de Govern Local s'ha aprovat inicialment el Projecte MODIFICAT de renovació del paviment sintètic de la pista d’atletisme i el de la gespa artificial del …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 28. Memòria valorada de les obres de millora de l’equipament escenotècnic del Teatre Margarida Xirgu (TSAG2021000387)
  En data  18 d’octubre de 2021 mitjançant decret núm. 20210001002821de la regidora delegada de l’Àrea del Territori s’ha aprovat inicialment la Memòria valorada d’obres de millora de l’equipament …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 29. APROVACIO DEL PROJECTE URBANITZACIO UA-14 BARRI CARRER AMETLLER TSAG2021000426
  En data 13 d’octubre de 2021 per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària,  s’ha aprovat inicialment el Projecte d'urbanització de la UA-14 - Carrer de l’Ametller. Els anuncis de l'…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 30. APROVACIO DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIO DE LA UNITAT D'ACTUACIO NUM. 14 - CARRER DE L'AMETLLER - TSAG2019000282
  En data 13 d’octubre de 2021 per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària,  s’ha aprovat inicialment el Projecte de Reparcel·lació de la UA-14 - Carrer de l’Ametller, redactat per l’…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
Pàgina 1 de 4 Següent
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona