CONTACTAR | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | AMB ESTILS

Logotip
Portada > Ajuntament - Seu electrònica > Projectes municipals

Projectes municipals

Mostrar:

Categoria:
 1. Projecte de les obres de reforma i renovació del sistema de producció d'acs i calefacció dels vestuaris del camp de futbol del CEM Les Vernedes a Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte de les obres de reforma i renovació del sistema de producció d'acs i calefacció dels vestuaris del camp de futbol del CEM Les Vernedes a Montornès del Vallès. Aquest projecte …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 2. Projecte executiu de la instal·lació de condicionament de l'aire a la Llar d'Infants pública El Lledoner de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte executiu de la instal·lació de condicionament de l'aire a la Llar d'Infants pública El Lledoner de Montornès del Vallès. Aquest projecte ha estat aprovat inicialment per la …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 3. Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la Llar d'Infants pública El Lledoner de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la Llar d'Infants pública El Lledoner de Montornès del Vallès. Aquest projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant el …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 4. Projecte per a la reforma d'un habitatge municipal situat en un edifici plurifamiliar al carrer del Nou d'Abril, 32, 5è 1a de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte per a la reforma d'un habitatge municipal situat en un edifici plurifamiliar al carrer del Nou d'Abril, 32, 5è 1a de Montornès del Vallès. Aquest projecte ha estat aprovat …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 5. Mapes de soroll i mapa de capacitat acústica
  El mapa de soroll és una representació gràfica, sobre plànol, de la situació acústica de Montornès del Vallès. Constitueix una eina bàsica de gestió ambiental, ja que la informació que conté és …
  Arxivat a: Medi Ambient
 6. Modificació del Projecte d'Actuació Específica (PAE) per a l'ampliació de la deixalleria municipal.
  Es publica la modificació del Projecte d'Actuació Específica (PAE) per a l'ampliació de la deixalleria municipal, que ha estat aprovat prèviament mitjançant el decret 20240001000986 de 8 d'abril de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 7. Memòria valorada d’actuacions de digitalització de la gestió del cicle de l’aigua, d’acord amb la Resolució PRE/665/2024, de 27 de febrer. Municipi de Montornès del Vallès.
  Es publica la Memòria valorada d’actuacions de digitalització de la gestió del cicle de l’aigua, d’acord amb la Resolució PRE/665/2024, de 27 de febrer. Municipi de Montornès del Vallès. Aquesta Memò…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 8. Projecte per a la reforma d'un habitatge municipal situat en un edifici plurifamiliar al carrer del Nou d'Abril, 20, 4t 2a de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte per a la reforma d'un habitatge municipal situat en un edifici plurifamiliar al carrer del Nou d'Abril, 20, 4t 2a de Montornès del Vallès. Aquest projecte ha estat aprovat …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 9. Bases reguladores transmissions parades mercat ambulant
  En data 7 de març de 2024 per acord del Ple de la Corporació s’han aprovat inicialment les Bases Reguladores per a les convocatòries d'oferta pública per a la transmissió d'autoritzacions de parades …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 10. Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum individual de 100 kW a la coberta del camp de futbol de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum individual de 100 kW a la coberta del camp de futbol de Montornès del Vallès. Aquest projecte va ser aprovat inicialment per …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 11. Projecte executiu per la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al centre educatiu escola Marinada, edifici primària, situat al carrer de la Llibertat, s/n, del terme municipal de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte executiu per la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al centre educatiu escola Marinada, edifici primària, situat al carrer de la Llibertat, s/n, del terme municipal …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 12. Projecte executiu per la instal·lació d'un planta solar fotovoltaica al centre educatiu escola Marinada, edifici infantil, situat al carrer de la Llibertat, s/n, del terme municipal de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte executiu per la instal·lació d'un planta solar fotovoltaica al centre educatiu escola Marinada, edifici infantil, situat al carrer de la Llibertat, s/n, del terme municipal de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 13. Pla d'Acció Cultural de l'Ajuntament de Montornès del Vallès
  El Ple de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en sessió ordinària de data 1 de febrer de 2024, va aprovar inicialment el Pla d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, alhora que s’…
  Arxivat a: Cultura
 14. Posada a disposició de la Diputació de Barcelona dels terrenys propietat municipal per les obres del Proj. constructiu “Itinerari vianants a la ctra. BV-5001, entre Ca l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. T.M. Montornès del V. i Vilanova del V.”.
  Es publica l'anunci i l'acord del Ple de data 1 de febrer de 2024 pel qual s'aprova la posada a disposició de la Diputació de Barcelona, a títol tan ampli com a dret sigui necessari, dels terrenys …
  Arxivat a: Urbanisme i territori, Via Pública
 15. Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques, en clau 14ap, del Pla General d'Ordenació Urbana de Montornès del Vallès, dins de l'àmbit de la unitat d'actuació discontínua, UA 30 - subàmbit 2, Henkel Ibèrica - c. de Vallromanes.
  Es publica la Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques, en clau 14ap, del Pla General d'Ordenació Urbana de Montornès del Vallès, dins de l'àmbit de la unitat d'actuació discontínua, UA 30 - …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 16. Projecte d'agrupació de dues finques municipals i nova divisió ajustada a la Modificació Puntual del PGOU per a la reubicació dels sòls d'equipaments dels polígons industrials Congost, Parellada i Riera Marsà.
  Es publica el Projecte d'agrupació de dues finques municipals situades a la confluència dels carrers del riu Congost i Camí de Can Pla i nova divisió ajustada a la Modificació Puntual del PGOU per a …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 17. Memòria valorada de les obres de millora per la construcció de zones d'ombrejat als patis de l'escola Palau d'Ametlla.
  Mitjançant el Decret D20230001003401 de 28 de novembre de 2023, es va aprovar inicialment la Memòria valorada de les obres de millora per la construcció de zones d'ombrejat als patis de l'escola …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 18. Incoació expedient de cessió gratuïta del dret de superfície en la parcel·la del c. Vallromanes, 16-24, a l’objecte que sigui edificada i destinada a promoció d’habitatges de protecció en règim de lloguer.
  Es publica l'acord del Ple de 5 d'octubre de 2023 d'incoació d’expedient de cessió gratuïta del dret de superfície en la parcel·la del c. Vallromanes, 16-24, a l’objecte que sigui edificada i …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 19. Projecte d’urbanització tram final del carrer d’Antoni Puigvert. Carrer d'Antoni Puigvert, 16 (Unitat d'Actuació núm. 26) del barri Castell - Can Comas Nou.
  Es publica el Projecte d’urbanització tram final del carrer d’Antoni Puigvert. Carrer d'Antoni Puigvert, 16 (Unitat d'Actuació núm. 26) del barri Castell - Can Comas Nou. Aquest projecte va ser …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 20. Aprovació Projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica al Centre Esportiu Municipal Les Vernedes
  En data 6 de setembre de 2023 per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montornès del Vallès s’ha aprovat inicialment el projecte executiu per una instal·lació fotovoltaica al Centre …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 21. Aprovació Projecte executiu instal·lació fotovoltaica per autoconsum al Teatre Margarida Xirgu
  Mitjançant Decret 20230001000369 de 10 de febrer de 2023 es va aprovar inicialment el Projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum al Teatre Margarida Xirgu, alhora que es va …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 22. Memòria valorada de les obres de millora per a la construcció d'una zona d'ombrejat al pati de l'escola Can Parera.
  Es publica la Memòria valorada de les obres de millora per a la construcció d'una zona d'ombrejat al pati de l'escola Can Parera. Aquesta Memòria ha estat aprovada mitjançant el decret …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 23. Projecte de reurbanització d'un tram de l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte de reurbanització d'un tram de l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès. Aquest projecte va ser estat aprovat inicialment mitjançant el decret de l'…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 24. Projecte Executiu de renovació parcial de l'enllumenat públic de Montornès del Vallès. Fase 2
  En data  26 d’abril per acord de la Junta de govern Local s’ha aprovat inicialment el Projecte Executiu de renovació parcial de l'enllumenat públic de Montornès del Vallès, Fase 2, alhora que s’…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 25. Memòria valorada per a la implementació d’un sistema de control d’estacionament regulat d’alta rotació a diversos punts de Montornès del Vallès
  L’Ajuntament de Montornès del Vallès vol implantar algunes zones amb estacionament regulat d’alta rotació. L'objectiu és que la ciutadania hi pugui aparcar durant un temps determinat i finit per fer …
  Arxivat a: Noves tecnologies, Via Pública
 26. Pla director del servei d'abastament d'aigua del municipi de Montornès del Vallès.
  Es publica el Pla director del servei d'abastament d'aigua del municipi de Montornès del Vallès. El Pla va ser aprovat inicialment pel Ple del 13 d'abril de 2023 i sotmès al reglamentari tràmit d'…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 27. Document "Correcció d’errades de l’OJC del Projecte de Reparcel·lació de la UA 22 - Can Xec.
  Es publica el document "Correcció d’errades de l’Operació Jurídica Complementària del Projecte de Reparcel·lació de la UA 22 - Can Xec, aclariment i aportació de documentació demanada en la nota de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 28. Projecte modificat de condicionament dels pous de l’Ametller i del dipòsit regulador de Can Xec a Montornès del Vallès.
  Es publica el Projecte modificat de condicionament dels pous de l’Ametller i del dipòsit regulador de Can Xec a Montornès del Vallès, que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local d'1 …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 29. Pla d'Acció per l'energia sostenible i el clima de Montornès del Vallès (PAESC).
  Es publica el Pla d'Acció per l'energia sostenible i el clima de Montornès del Vallès (PAESC). Aquest Pla ha estat aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 2 de febrer de 2023. L'…
  Arxivat a: Urbanisme i territori
 30. Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’Escola Palau Ametlla
  Es publica el Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’Escola Palau Ametlla. Aquest projecte ha estat aprovat inicialment el 14 de desembre de 2022 per acord de la Junta de …
  Arxivat a: Urbanisme i territori
Pàgina 1 de 5 Següent
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona