CONTACTAR | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Portada > Ajuntament - Seu electrònica > Informació oficial > Normativa en elaboració > Consulta pública prèvia a la modificació de l’ordenança reguladora del mercat setmanal de Montornès del Vallès

Consulta pública prèvia a la modificació de l’ordenança reguladora del mercat setmanal de Montornès del Vallès

Període de consulta del 7 al 17 de febrer de 2024

Amb l’aprovació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’introdueixen diverses novetats per incrementar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració de normes, entre les quals destaca la necessitat de sol·licitar, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, l’opinió de ciutadans i empreses sobre els problemes que es volen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. En aquest cas, es pretén modificar una norma aprovada, però també és d’aplicació l’article 133 que regula dita participació dels ciutadans.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Principalment la iniciativa pretén la possibilitat de transmetre la parada del mercat per cessament voluntari de la venda per jubilació o altres motius amb una antiguitat de 5 anys i incorporar la possibilitat d’extingir l’autorització de venda quan no s’estan pagant les taxes d’ocupació de la via pública o de la neteja viària.

Necessitat i oportunitat de l’aprovació de les modificacions de l’Ordenança reguladora del mercat setmanal de Montornès del Vallès

La modificació de l’article 18 a) de l’Ordenança reguladora del mercat setmanal troba la seva necessitat en adaptar-lo a la normativa autonòmica d’aplicació i en evitar un greuge als paradistes dels mercats setmanals que per cessament voluntari de la seva activitat vulguin fer una transmissió de la parada, ja que potser no complirien amb el requisit de l’antiguitat de l’autorització. Pel que fa a l’article 15, es troba la seva necessitat d’esmenar l’error ja que hi ha dos apartats d) i en tornar a numerar els apartats, i d’altra banda, incorporar com a causa d’extinció el no haver satisfet de forma reiterada les taxes d’ocupació de la via pública o neteja viària en un nou apartat. 

Objectius de la modificació de la norma

  • Modificar l’apartat a) de l’article 18 de l’esmentada Ordenança, en el sentit de substituir el termini de 15 anys des de l’obtenció de l’autorització pel termini de 5 anys, que és el que preveu el Decret 162/2015 de 14 de juliol de venda no sedentària en mercats de marxants atès que vulnera el principi de jerarquia normativa.
  • Tornar a numerar els apartats de l’article 15 atès que hi ha dos apartats amb la lletra d) i el darrer apartat seria lletra “f) Per raons d’interès públic, l’Ajuntament pot tancar el mercat o modificar l’estructura”.
  • Afegir a l’article 15, un nou apartat, (apartat g), pel casos en què els comerciants no abonen les taxes d’ocupació de la via pública o de neteja viària de forma reiterada i habitual.

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Un plantejament basat en no abordar la modificació dels articles 15 i 18 de l’Ordenança reguladora del mercat setmanal de Montornès del Vallès  comportaria que l’article 18 a) resultés ineficaç i pel que fa a l’article 15, apartat g), no haver abonat les taxes municipals, manca de regulació.

És evident que la modificació dels articles 15 i 18 de l’Ordenança reguladora del mercat setmanal de Montornès del Vallès comporta una major seguretat jurídica. En concret, l’article 18 a) si no s’esmena, resulta ineficaç ja que vulnera el principi de jerarquia normativa al ser contrari a una norma autonòmica, el Decret 162/2015 de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, que és el marc normatiu en matèria de venda no sedentària, donat que l’article de l’Ordenança preveu que per a la transmissió per cessament voluntari és necessària una antiguitat en l’autorització de 15 anys i la normativa autonòmica preveu 5 anys.

 La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden remetre les seves opinions, mitjançant la següent instància o a través de la plataforma Participa 311 del 7 al 17 de febrer de 2024.

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona