CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Capçalera Torre Telègraf verd

Normativa en elaboració

Consulta pública prèvia a la imposició i ordenació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports

Període de consulta del 22 d’octubre al 5 de novembre de 2018 

Amb l’aprovació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’introdueixen diverses novetats per incrementar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració de normes, entre les quals destaca la necessitat de sol·licitar, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, l’opinió de ciutadans i empreses sobre els problemes que es volen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. Per aquest motiu, l’article 133 regula dita participació dels ciutadans.

a)    Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Les carreteres i carrers del municipi de Montornès del Vallès es troben dins d’un nucli important per al transport de mercaderies, a més de ser un lloc estratègic per a la logística de la circulació, tant de mercaderies com de transports especials.

Aquests transports especials, en ocasions circulen per l’av. de l'Onze de Setembre causant alguns inconvenients als usuaris, a la via i al mobiliari urbà, ja que degut a l’amplada i l’alçada d’aquests transports especials s’han de retirar els semàfors, senyals, etc.

La utilització dels nostres carrers per la circulació d’aquest transports especials, requereix l’acompanyament dels agents de policia local per comprovar els possibles desperfectes que puguin ocasionar, així com la regulació de la circulació o altres prestacions de la policia local.

Amb aquesta norma es pretén obtenir majors ingressos que permetin fer front a la despesa generada pels serveis especials de la Policia Local i cobrir els desperfectes que es puguin ocasionar pel pas dels transports especials pels nostres carrers i carreteres. 

b)    Necessitat i oportunitat de l’aprovació de l’ordenança fiscal

Per part dels serveis de la Policia Local s’ha posat de manifest la necessitat d’establir una nova ordenança que els permeti regular:

  1. Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i qualsevol altres que estiguin motivats per la celebració d’espectacles i esbargiments públics i que per llur naturalesa, per l’aglomeració de públic que provoquin o per les necessitats d’ordenar l’accés i sortida de públic i vehicles, així ho exigeixin.
  2. Vigilància, ordenació i regulació del trànsit quan determinades actuacions constructives o d’altre tipus ho requereixin, arribant fins i tot a la interrupció temporal de la circulació.
  3. Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports i de caravanes a través del nucli urbà.
  4. Qualsevol altre tipus de serveis especials que estiguin motivats per altres activitats que exigeixin llur prestació. 

c)    Objectius de l’ordenança fiscal

Cobrir el cost de l'activitat o del servei que constitueix el fet imposable regulat en l’article 20.4.g) del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: “Serveis de competència local que especialment siguin motivats per a la celebració de espectacles públics, grans transports, passos de caravana i qualsevol altres activitats que exigeixin la prestació dits serveis especials".

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre el contingut d’aquesta fitxa, fins al dia 5 de novembre de 2018 emplenant la següent instància.

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona