CONTACTAR | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Portada > Ajuntament - Seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Sol·licitud d’instal·lacions, atraccions i casetes durant les festes de Sant Joan

Sol·licitud d’instal·lacions, atraccions i casetes durant les festes de Sant Joan

Descripció

Els/les firaires que vulguin col·locar les seves atraccions, instal·lacions i casetes per la fira de Sant Joan hauran de realitzar aquest tràmit. El 2024, la durada de la fira serà del 21 al 24 de juny.

Període tramitació

De l'1 al 31 de maig de 2024 (ambdós inclosos)

Temps de resolució

El mateix dia de posada en funcionament de la fira

Qui el pot demanar

Els/les titulars de les instal·lacions i atraccions o els seus representants.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Cal omplir la instància genèrica, amb les dades personals, la instal·lació que pretén col·locar i els metres d’ocupació real de la mateixa. També cal adjuntar la corresponent documentació.

1. Estructures no permanents desmuntables

1.1.  Cavallets, autos de xoc, karts, pops, scalèxtrics, toros mecànics, giravolts...

 • Sol·licitud per a la instal·lació durant la festa de Sant Joan
 • NIF de qui sol·licita i/o representat de l’activitat.
 • Manual d’instruccions.
 • Certificat emès per l’enginyer de revisió anual de l’atracció.
 • Document de legalització administrativa de la instal·lació elèctrica o del grup electrogen (si la potència del grup és superior a 10 kW).
 • Contracte d’assegurança de responsabilitat civil: 
  - Condicions generals i particulars del contracte.
  - Rebut anual en període de vigència.
  - L’import del capital assegurat, mínim, d’acord amb l’establert a l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, serà el següent: 
       - Atraccions tipus: voladors, trens, autoxocs, toros, nòries, karts, motos: 600.000 €.
       - Atraccions tipus: cavallets, llits elàstics, inflables...: 300.000 €.
 • Certificat de revisió dels aparells extintors d’incendi, en període de vigència.
 • Certificat de muntatge, emès per enginyer/a industrial o enginyer/a tècnic/a industrial. (Entregar a l’ECA quan faci la  revisió). 

1.2.  Xurreries en remolcs, tómboles, camells, pesca d’ànecs... 

 • Sol·licitud per a la instal·lació durant la festa de Sant Joan
 • NIF de qui sol·licita i/o representat de l’activitat.
 • Document de legalització administrativa de la instal·lació elèctrica o del grup electrogen (si la potència del grup és superior a 10 kW).
 • Contracte d’assegurança de responsabilitat civil: 
  - Condicions generals i particulars del contracte. 
  - Rebut anual en període de vigència.
  - L’import del capital assegurat, mínim, d’acord amb l’establert a l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, serà el següent:
       - Frankfurts o patateres, xurreries, en remolcs 200.000 €.
       - Tómboles, camells, grues, .: 150.300€.
 • Certificat de revisió dels aparells extintors d’incendi, en període de vigència.
 • Justificant de disposició de contracte amb empresa autoritzada per a la retirada dels olis cremats (si s’escau).
 • Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària, segons model oficial que s’adjunta. (ANNEX 1)
 • Certificat de muntatge, emès per enginyer industrial o enginyer tècnic industrial. (Entregar a l’ECA quan faci revisió). 

1.3.  Casetes, carpes i/o guinguetes de restauració d’entitats locals: (només es permeten activitats de restauració i no altres activitats com actuacions musicals, etc.).

 • Sol·licitud per a la instal·lació per a la festa de Sant Joan
 • Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió tant per grup electrògen com per instal·lacions elèctriques.
 • Contracte d’assegurança de responsabilitat civil:
  - Condicions generals i particulars del contracte
  - Rebut anual en període de vigència.
  L’import del capital assegurat serà el que estableix l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, amb un mínim de 300.000 €
 • Certificat de revisió dels aparells extintors d’incendi, en període de vigència,
 • En cas de disposar de carpa, certificat de reacció al foc d’aquest element, emès per laboratori homologat.
 • Els que disposin de zones d’estada permanent de persones (activitats de restauració), plànol o croquis acotat dels espais d’evacuació (sortida directa a l’exterior), que no podran estar ocupades per taules, cadires ni altres objectes que impedeixin la seva funció.
 • Justificant de disposició d’un contracte amb empresa autoritzada per a la retirada dels olis cremats (si s’escau).
 • Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària, segons model oficial que s’adjunta. (ANNEX 1)

2. Altres com paradetes de roba, artesanies, fruita seca... 

 • Sol·licitud per a la instal·lació durant la festa de Sant Joan
 • NIF del sol·licitant i/o representat de l’activitat.
 • Document de legalització administrativa de la instal·lació elèctrica o del grup electrogen (si la potència del grup és superior a 10 kW).
 • Contracte d’assegurança de responsabilitat civil: 
  - Condicions generals i particulars del contracte. 
  - Rebut anual en període de vigència.
  - L’import del capital mínim assegurat serà 150.300 € d’acord amb l’establert a l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Iniciar el tràmit

Documentació necessària

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona