CONTACTAR | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Portada > Ajuntament - Seu electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions > Sol·licitud d’instal·lacions, atraccions i casetes durant la festa major

Sol·licitud d’instal·lacions, atraccions i casetes durant la festa major

Descripció

Els firaires que vulguin col·locar les seves atraccions, instal·lacions i casetes al recinte firal per la festa major de setembre hauran de realitzar aquest tràmit.

Període tramitació

Fins al dia 13 de setembre de 2021 inclòs

Temps de resolució

El mateix dia de posada en funcionament de la fira

Qui el pot demanar

Els/les titulars de les instal·lacions i atraccions o els seus representants.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Cal omplir la instància genèrica, amb les dades personals, la instal·lació que pretén col·locar i els metres d’ocupació real de la mateixa. També cal adjuntar la corresponent documentació.

1. Cavallets, autos de xoc, karts, pops, scalèxtrics, toros mecànics, giravolts... 

 • NIF qui sol·licita i/o representat de l’activitat.
 • Projecte constructiu
 • Manual d’instruccions
 • Certificat emès per l’enginyer de revisió anual de l’atracció.
 • Document de legalització administrativa de la instal·lació elèctrica o del grup electrogen (si la potència del grup és superior a 10 kW)
 • Contracte d’assegurança de responsabilitat civil:
  - Condicions generals i particulars del contracte
  - Rebut anual en període de vigència
  - L’import del capital assegurat, mínim, d’acord amb l’establert a l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, serà el següent:
     -  Atraccions tipus: voladors, trens, autoxocs, toros, nòries, karts, motos: 600.000 €
     -  Atraccions tipus: cavallets, llits elàstics, inflables...: 300.000 €.
 • Certificat de revisió dels aparells extintors d’incendi, en període de vigència.
 • Declaració responsable en matèria de gènere  (ANNEX 2) - (Trobareu el model en l'apartat "Documentació complementària")
 • Declaració responsable en matèria COVID-19  (ANNEX 3) - (Trobareu el model en l'apartat "Documentació complementària")
 • Certificat de muntatge, emès per enginyer industrial o enginyer tècnic industrial. (Entregar a l’ECA quan faci la  revisió)

2.  Xurreries en remolcs, tómboles, pesca d’ànecs, fruits secs, xuxes... 

 • NIF de qui sol·licita i/o representat de l’activitat.
 • Document de legalització administrativa de la instal·lació elèctrica o del grup electrogen (si la potència del grup és superior a 10 kW)
 • Contracte d’assegurança de responsabilitat civil: 
  - Condicions generals i particulars del contracte.
  - Rebut anual en període de vigència.
  - L’import del capital assegurat, mínim, d’acord amb l’establert a l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, serà el següent:
    - Frankfurts o patateres, xurreries, en remolcs 200.000 €
    - Tómboles, camells, grues...: 150.300 €
 • Certificat de revisió dels aparells extintors d’incendi, en període de vigència.
 • Justificant de disposició de contracte amb empresa autoritzada per a la retirada dels olis cremats (si s’escau).
 • Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària, segons model oficial que s’adjunta. (ANNEX 1) - (Trobareu el model en l'apartat "Documentació complementària")
 • Declaració responsable en matèria de gènere  (ANNEX 2) - (Trobareu el model en l'apartat "Documentació complementària")
 • Declaració responsable en matèria COVID-19 (ANNEX 3) - (Trobareu el model en l'apartat "Documentació complementària")
 • Certificat de muntatge, emès per enginyer industrial o enginyer tècnic industrial. (Entregar a l’ECA quan faci revisió) 

3. Altres com paradetes de roba, artesanies, venda de globus... 

 • NIF de qui sol·licita i/o representat de l’activitat.
 • Document de legalització administrativa de la instal·lació elèctrica o del grup electrogen (si la potència del grup és superior a 10 kW)
 • Contracte d’assegurança de responsabilitat civil:
  - Condicions generals i particulars del contracte
  - Rebut anual en període de vigència
  - L’import del capital mínim assegurat serà 150.300€ d’acord amb l’establert a l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Declaració responsable en matèria COVID-19 (ANNEX 3) - (Trobareu el model en l'apartat "Documentació complementària")
Iniciar el tràmit
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona