Contingut

11 febrer 2010

Dates per a l’expedició i renovació del DNI electrònic

Els propers dies de visita de l’oficina mòbil de la Direcció General de la Policia per tramitar l’expedició del DNI són el 24 de febrer, i el 10 i 24 de març

Model del DNI

Model del DNI

L'oficina mòbil de la Direcció General de la Policia es desplaçarà a Montornès per tramitar l'expedició del DNI els dies següents:

Dimecres, 24-02-2010
Dimecres, 10-03-2010
Dimecres, 24-03-2010

Es pot demanar hora de forma presencial a l'Ajuntament, o per telèfon, al  93 572 11 70, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Cal tenir en compte el següent:

  • És imprescindible la presència física de la persona a qui s'hagi d'expedir el DNI. Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats del pare, mare o tutor amb el DNI en vigor, o d'una persona amb autorització acompanyada de la fotocòpia per ambdues cares del DNI del pare, mare o tutor del menor.
  • S'ha d'abonar les taxes legalment establertes en el moment de formalitzar el tràmit
  • Cal presentar els documents exigits segons el cas

El dia de l'expedició cal aportar la següent documentació:

  • Per a la primera inscripció: Una fotografia, certificat d'empadronament de l'Ajuntament de Montornès del Vallès (validesa de 3 mesos) i certificat literal de naixement expedit pel Registre Civil (validesa de 3 mesos)
  • Per a renovació per caducitat: Una fotografia i el DNI caducat
  • Per a renovació per canvi de domicili: Una fotografia i certificat d'empadronament (validesa de 3 mesos)
  • Per a renovació per pèrdua: Una fotografia
  • Per a renovació per sostracció: Una fotografia i la denúncia de la sostracció

Miscelània

dilluns
15 de setembre
de 2014