CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip

Llicència d'obra menor

Descripció

Resten subjectes a la concessió de llicència d'obres menors les obres que no comportin la tramitació d'un expedient d'obres en règim de comunicació ni comportin construcció o edificació de nova planta, amplària, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents de conformitat amb allò que preveu la legislació vigent i la normativa del Pla General d'Ordenació.

Per obtenir la llicència s’ha de dipositar una fiança de 150,00 €, que serà retornada una vegada finalitzades les obres.

En cas de dubte o consulta

Àrea del Territori (2a planta de l’Ajuntament)
Av. de la Llibertat, 2
Telèfon: 93 572 11 70
Per A consultes a l'arquitecte tècnic municipal, els dimarts i divendres de 12 a 14 h

Sentit del silenci

En cas de silenci administratiu la llicència s'entendrà estimada amb l’advertiment que en cap cas s’entendran adquirides per silenci administratiu, facultats en contra de les prescripcions de la Llei, dels plans, projectes, programes i, si s’escau, de les normes complementàries i subsidiàries de planejament.

Resolució administrativa

Concessió de la llicència d'obres menors

Temps de resolució

El termini màxim és d’1 mes

Qui el pot demanar

Qualsevol persona que vulgui realitzar les obres referides a l'apartat anterior

Preu de la tramitació

El previst a les Ordenances fiscals següents:

Per donar compliment al Decret 89/2010, de 6 de juliol de 2010, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, cal dipositar una fiança de 150,00 € a la Tresoreria Municipal o al número de compte de Caixabank (La Caixa): IBAN ES93 2100 3078 9922 0003 7608 

Aquesta fiança serà retornada quan, un cop finalitzades les obres, se’n sol·liciti la devolució aportant els documents justificatius de l’abocament dels residus a la deixalleria municipal o a qualsevol planta de tractament autoritzada, fent constar la procedència dels residus de la construcció.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Cal adjuntar document justificatiu del dipòsit de la fiança.

Iniciar el tràmit

Presencialment

  • Al registre general de l'Ajuntament
  • Per correu administratiu

Documentació necessària

Documentació complementària

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Av. de la Llibertat, 2 - 08170 Montornès del Vallès

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona