Condicions d'ús

Política sobre la propietat intel·lectual

Els continguts d'aquesta aplicació, incloent textos, imatges i documents de qualsevol format són propietat de l'Ajuntament de Montornès del Vallès o bé de terceres parts, que han autoritzat l’Ajuntament a fer-ne difusió.

L'Ajuntament Montornès del Vallès no es fa responsable de la informació i continguts que es poden obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no depenguin del consistori.

Política sobre la gestió de dades de caràcter personal

En aquesta aplicació hi ha apartats que requereixen la introducció de dades de caràcter personal a les persones usuàries, necessàries per a la prestació dels serveis corresponents.

L'Ajuntament de Montornès del Vallès garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. També garanteix que aquestes dades són utilitzades únicament per a l'exercici de les funcions pròpies de l'Administració en l'àmbit de les seves competències.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per a l'exercici d'aquests drets, la persona interessada pot dirigir-se a:

Oficina d'Atenció Ciutadana
Av. de la Llibertat, 2
Telèfon: 93 572 11 70
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h. Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres de 8 a 15 h