Contingut

Sol·licitud de llicència de parcel·lació

L’obtenció de llicència de parcel·lació per dividir o segregar una finca en dues o més porcions amb els objectius i els límits establerts en la Llei d'Urbanisme de Catalunya i en la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana de l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que vulgui segregar o parcel·lar una finca dins dels límits legalment establerts

Com i on es pot sol·licitar?
  • Al registre general de l'Ajuntament
  • Per correu administratiu
Cost

El previst a l'Ordenança fiscal següent:

Formularis per fer la sol·licitud
En cas de dubte o consulta

Àrea del Territori (2ª planta de l’Ajuntament)
Av. de la Llibertat, 2.
Telèfon: 93 572 11 70
Per a consultes a l'arquitecte municipal, els dimarts i divendres de 12 a 14 hores.

Quant temps triga la resposta
El termini màxim és d’1 mes

Sentit del silenci
En cas de silenci administratiu la sol·licitud de llicència s'entendrà desestimada.

Resolució administrativa
Lliurament de la resolució de concessió de la llicència de parcel·lació.

Miscelània

dilluns
22 de setembre
de 2014